} });

Ozubené kladky GT2. Kladka se může volně otáčet na hřídeli díky ložisku.