} });

Heatblock

Heat block je kovová kostka, která zajišťuje rovnoměrný a pravidelný přísun tepla k trysce a filamentu. V podstatě platí, čím větší tepelná kapacita a vodivost, tím je možný rychlejší tisk. Samozřejmě je také potřeba odpovídající topné těleso s vyšším výkonem.