Koncové spínače, neboli endstopy se používají pro zjištění mezních pozic pohybu 3D tiskárny / CNC stroje. Dále se dělí na:
  • Mechanické endstopy
  • Optické endstopy
  • Kapacitní endstopy, které se v 3D tisku také používají pro kalibraci tiskové podložky
  • Indukční endstopy, také jsou používány ke kalibraci tiskové podložky
Pokud to základní deska 3D tiskárny podporuje, lze použít ovladač krokového motoru, který rozpozná koncový bod na základě změny v zatížení, a endstop tak není potřeba.