} });

DuPont konektory

DuPont konektor nebo kabel je elektrický vodič nebo jejich svazek v kabelu, s konektorem nebo kolíkem na každém konci (nebo někdy bez nich - konektory je nutné dokoupit), který se běžně používá k propojení komponentů prototypu nebo zkušebního obvodu, interně nebo s jiným zařízením nebo komponentami, bez pájení. Jednotlivé DuPont kabely jsou osazeny zasunutím jejich „koncových konektorů“ do slotů ve vývojové desce, konektoru záhlaví desky s plošnými spoji nebo v části testovacího zařízení.