} });

Řemeny GT2

Řemeny GT2 se používají pro pohyb os. Označení GT2 značí vzdálenost mezi vrcholy zubů. Dále se řemeny GT2 liší výškou.

Pro 3D tiskárny se používají zpravidla 6 mm vysoké řemeny, ale setkáme se i s 9 nebo 10 mm vysokými řemeny, které jsou vhodnější pro větší tiskárny - jsou pevnější a méně pruží.

Výšce řemenu je třeba přizpůsobit i volbu řemenice a kladek.

Kvalitní řemeny jsou vyztuženy kompozitními vlákny, která jsou pevná, ale netrpí na lámání v průběhu používání, jako ocelová vlákna. Povrch kvalitních řemenů je také pokryt tkaninou.