Základní příslušenství pro krokové motory, jako například antivibrační podložky, které pomáhají motor ztišit.