} });

Podle tiskárny - Orientace extruderu - Standardní (pravý)