} });

Průkopníci 3D tisku.

Bondtech vyvíjí, navrhuje a vyrábí jedinečné extrudery se dvěma pohony (Bondtech DualDrive), které eliminují riziko obroušení, proklouznutí, deformace či vyskočení filamentu. Použitím dvou protiběžných hnacích kol extrudery Bondtech pevně uchopí a tlačí na vlákno z obou stran, pro bezpečný a stabilní 3D tisk.