BlazeCut s.r.o. je slovenská společnost zabývající se výrobou automatických hasících systémů.

Společnost má zavedený, udržovaný a využívaný systém kvality STN EN ISO 9001:2009, systém enviromentálního manažerství STN EN ISO 140001:2005 a systém zabezpečovaní kvality pro armády NATO AQAP 2110:2009 pro oblasti vývoj, výroba, instalaci, servis a prodej hasicích systémů a hasicích přístrojů

  • Produkty
  1. Plynové hasící zařízení na ochranu velkých prostor,
  2. Lokální hasící systémy do malých prostor a zařízení
  3. Automatické hasící systémy do motorových prostorů vozidel a strojů
  4. Kuchyňské hasící systémy,
  5. Požární hlásiče,
  6. Požární signalizace,
  7. Přenosné hasící přístroje