} });

Heatblocky Volcano umožňují rychlejší tisk a větší šířku trysky, díky delší dráze, po které je filament taven.