} });

Heatblock E3D - Sharplayers

Standartní E3D heatblocky, které jsou v různých verzích (V5 a V6) na valné většině 3D tiskáren (Průša, Anycubic, Intamsys...). Dále se vyrábí verze, které jsou velikostně mezi výše zmíněnými vzory. Výhoda je úspora hmotnosti, nicméně při větším průtoku materiálu nemusí mít menší heatblock dostatek tepla pro správné tavení filamentu.