} });

Heatbreaky vyrobené ze dvou různých kovů - bimetal. Díky bimetal technologii dochází k menšímu přenosu tepla na heatsink a filament se v bimetal heatbreaku taví rychleji.