} });

Vlastnosti filamentu ABS / ASA a k čemu ho můžete využít

Pokud se už nějakou dobu pohybujete ve světě 3D tisku, zaručeně jste se setkali s filamenty ABS a ASA. Mezi tiskaře se jedná o často využívaný materiál, který si svoji oblibu získal díky své houževnatosti, mechanické i teplotní odolnosti (a v případě ASA i odolnosti proti UV záření). ABS i ASA patří mezi levnější filamenty a můžete si vybrat z široké nabídky různých barev. Pro tiskaře, kteří kladnou důraz nejen na funkčnost, ale i na vzhled, je dobrá zpráva, že ABS i ASA se dobře opracovává. Tohle vše z nich dělá materiál vhodný na mechanické díly, které jsou více namáhané.  

Ale protože nic není dokonalé, i tento filament má své nevýhody – poměrně hodně se kroutí, při tisku zapáchá a vypařují se nebezpečné výpary. To jsou důvody, proč je vhodné používat kryt na tiskárnu a mít dobře odvětrávanou místnost.

Vytisknutím to ještě nekončí

Post-processing (neboli dodatečná úprava 3D modelu po vytisknutí) je samostatná kapitola, která může někdy zabrat poměrně hodně času, ale čas a práce, kterou nad tím strávíte, se vám vrátí v podobě profesionálně vypadajícího vzhledu výtisku s krásně hladkým a lesklým povrchem. Cest, jak se k tomuto cíli dostat, je několik. Stačí si jen vybrat, kterou se chcete vydat.

Broušení

Broušení (ať už pomocí pilníku na nehty nebo elektronické brusky) patří mezi tradiční styly úpravy výtisků.

Jedná se o jednoduchý úkon, který zvládne i začátečník. A pomůcky, které k němu budete potřebovat, jsou lehce k dostání.

Jeho hlavní nevýhodou je, že zabere hodně času, a není možné upravovat takto více výtisků najednou. Více o broušení jsme se rozepsali v článku: Jak upravit povrch u výtisků z PLA filamentu.

Výhody:

 • jednoduché
 • dostupné
 • není finančně náročné

Nevýhody:

 • časově náročné
 • v průběhu procesu se uvolňuje a práší jemný plastový prach

Pískování

Metoda pískování funguje na principu, že pískovací pistole stříká na výtisk brusný materiál, který model obrušuje do hladka. Jako brusný materiál se může použít například skleněná balotina (skleněné mikrokuličky), umělý korundový prášek, keramika nebo třeba drcené skořápky. Existují tryskají kabiny, ve kterých lze využít automatický pískovací proces i ruční nastavení. Jedná se ale o profesionální přístroje, které se využívají v průmyslovém odvětví. Další možností jsou menší pískovací boxy, které jsou na trhu běžně k dostání a nebudou tak velkou finanční investicí. A pokud ve vás dřímá domácí kutil, mohla by vás zaujmout poslední varianta, a tou je po domácku vyrobený pískovací box, na který je možné dohledat na internetu návod k výrobě. 

Výhody:

 • není fyzicky náročné
 • nezabere příliš času

Nevýhody:

 • nutnost pořídit si k tomu vybavení
 • během procesu se velmi práší - nutnost provádět v uzavřeném boxu
 • v případě profesionální kabiny vysoká pořizovací cena

Vyhlazování pomocí výparů z acetonu

Pokud patří nebo patřila chemie mezi vaše oblíbené předměty na škole, tahle metoda vás určitě zaujme. Ale i pro ty, pro který jsou chemické vzorce jedna velká neznámá, bude metoda vyhlazování pomocí acetonu zajímavá. Není totiž nijak složitá, je často využívaná a zabere poměrně málo času. Přesto má i své nevýhody.

Vyhlazování pomocí páry z acetonu můžete použít i na jiné materiály (například PVB neboli polyvinyl butyral), ale právě na ABS nebo ASA funguje nejlépe.

Aceton je bezbarvá hořlavá látka s typickým zápachem, která se nejčastěji používá k odstranění laku, odmaštění a čištění povrchů. Určitě není dobrý nápad aceton aplikovat přímo na povrch výtisku. Je to z toho důvodu, že by došlo k jeho deformaci, protože aceton je agresivní rozpouštědlo. A právě proto se k vyhlazování používají výpary, které zajistí výtisku krásně lesklý až porcelánový vzhled. Výpary musí být v uzavřené nádobě, takže máte dvě možnosti:

 • sestavit si vlastní vyhlazovací box
 • koupit si už sestavený profesionální vyhlazovací box

Nastává čas, říct si i nevýhody této metody. Jednou z nich je, že může být někdy těžké odhadnout vhodnou chvíli ukončení procesu a může dojít k až příliš velkému vyhlazení a ztrátě rozměrové přesnosti nebo drobných detailů na modelu. I na tohle je potřeba myslet, když se budete rozhodovat, jakou metodou vyhladíte váš výtisk. Další negativní vlastností acetonu je, že se jedná o hořlavou a nebezpečnou tekutinu, s kterou je potřeba pracovat opatrně a dodržovat veškerá doporučení.

Výhody

 • rychlejší proces
 • možnost vyhlazovat více výtisků najednou 
 • rovnoměrné vyhlazení
 • zanechá lesklý povrch

Nevýhody:

 • aceton patří mezi nebezpečné látky
 • můžou se ztrácet drobné detaily a hrany
 • nutnost nechat výtisky zaschnout
 • vysoká počáteční investice u profesionálního vyhlazovacího boxu 

Profesionální vyhlazovací zařízení

Jedná se o box, do kterého vložíte výtisky a na dotykové obrazovce vyberete nastavení. Mezi klady kupovaného vyhlazovacího boxu patří, že se jednoduše ovládá, zvyšuje bezpečnost práce s acetonem a díky cirkulaci výparů uvnitř boxu se model vyhlazuje rovnoměrně.  Nevýhoda komerčního vyhlazovacího boxu je jednoznačná – nejedná se vůbec o levnou záležitost. Na trhu se dají zakoupit vyhlazovací boxy dvou značek: PolysherZortrax. 

Výhody oproti domácímu boxu:

 • jednoduchá obsluha
 • rovnoměrné vyhlazení
 • bezpečnější používání
 • bez nutnosti kontrolovat proces vyhlazení

Nevýhody oproti domácímu boxu:

 • vysoká pořizovací cena
 • malý výběr značek na trhu

Vlastní vyhlazovací box

Pokud nepatříte mezi skalní fanoušky této metody, anebo nebudete profesionální box využívat ve velkém objemu, pravděpodobně půjdete druhou cestou – sestavíte si vlastní vyhlazovací box doma.

Výhody oproti profesionálnímu boxu:

 • levnější varianta než profesionální box
 • možnost sestavit vámi požadovanou velikost boxu

Nevýhody oproti profesionálnímu boxu:

 • větší bezpečnostní riziko
 • nutnost vyzkoušet proces a najít si ten správný postup

Bezpečnost nade vše

Jak už bylo zmíněno, aceton je vysoce hořlavá látka, která lehce vzplane, proto nesmí být v dosahu otevřeného ohně. I malá jiskra by mohla způsobit velké problémy.

Nezapomínejte ani na správné skladování. Nádoby s acetonem se musí skladovat v chladných dobře větraných prostorech, nesmí na ně svítit slunce, ani být v kontaktu s jiným zdrojem tepla. 

Vdechování výparů z acetonu může mimo jiné způsobovat závratě, podráždění pokožky, ospalost a nevolnost. Proto je potřeba se při práci s acetonem chránit – použijte ochranné rukavice, obličejový štít nebo roušku a brýle.

Pokud jste i přesto stále odhodlaný vyzkoušet vyrobit si svůj vlastní vyhlazovací box, samotná příprava boxu není vůbec složitá. Pro výrobu budete potřebovat:

 • aceton

Je potřeba vysoce čistý 99-100% aceton. Pokud byste se snažili použít naředěný aceton, nedosáhli byste kýženého výsledku, protože naředěný aceton není dostatečně silný na to, aby vytvořil výpary a nedojde tak k vyhlazení výtisků.

 • papírové ubrousky

Cílem je, aby nasákly aceton a pomohly s odpařováním, takže dobře poslouží jakékoliv papírové ubrousky nebo kapesníky.

 • magnety

Ty poslouží k tomu, aby přidržely ubrousky/kapesníky po stranách nádoby. Jeden dáte z vnitřní strany, druhý z vnější a pak už necháte jen působit magnetickou sílu. Velikost a sílu magnetů zvolte podle toho, jak velkou a s jak silnými stěnami máte nádobu.

 • nádoba

Velikost nádoby se odvíjí od maximální velikosti výtisků, které budete vyhlazovat. Můžete si pořídit i více krabic v různých velikostech. Skvělé bude, pokud se vám podaří sehnat nádobu s víkem, které by udrželo výpary z acetonu uvnitř nádoby. Pokud se to nepodaří, budete si muset pomoct deskou, kterou přiklopíte na nádobu. Ale pozor - víko nesmí úplně těsnit. Výpary zajistí zvětšování objemu, takže je potřeba, aby ve víku byly drobné dírky.  

Materiál nádoby je potřeba vybrat takový, aby nereagoval s acetonem. Zvolit můžete skleněnou nádobu nebo třeba box z polypropylenu. Důležité je, aby byla nádoba průhledná, abyste mohli v průběhu kontrolovat proces vyhlazení.

 • hliníková fólie

Výtisky je potřeba položit na vyvýšený podstavec, aby se zajistilo, že se nebudou dotýkat tekutého acetonu. Chemická reakce probíhá rychle, takže by stačila krátká chvíle, během které by došlo ke kontaktu výtisku a tekutiny a došlo by k poleptání a zničení. Podstavec musí být z materiálu, který s acetonem nereaguje. Hodit se k tomu bude tedy zmíněná hliníková folie nebo jiná kovová nebo skleněná podložka. Podložku je potřeba vyvýšit, k tomu použijte opět nějaký materiál, který nereaguje s acetonem (kov, PLA, sklo atd.).

Další doplněk, který už není nutný, ale můžete s ním urychlit vyhlazovaní, je ventilátor. Výpary mají tendenci držet se na dně boxu, což může způsobit, že spodní část výtisku je krásně vyhlazená, ale horní část má stále viditelné vrstvy vznikající při tisku. Ventilátor tak zajistí vyvážené proudění výparů a tím i rovnoměrné vyhlazování povrchu po celém modelu. Ale pozor – protože se jedná o elektronický strojek, je potřeba zkontrolovat, že není nijak poškozený a nemůže od něj odskočit jiskra, která by mohla vznítit aceton. 

Teorii máte už za sebou, teď se můžete pustit do praxe.

Papírové ubrousky rovnoměrně rozprostřete do boxu a přidržte je pomocí magnetů po stranách. Nezapomeňte nechat část odkrytou, abyste mohli pozorovat, jak se vyhlazování vyvíjí. Do boxu vložte vyvýšený podstavec a nalijte tam opatrně menší množství acetonu. Začnete pomalu kroužit s nádobou, abyste zajistili, že se tekutina vpije do ubrousků. Nemělo by dojít ke kontaktu tekutiny s pokožkou, aby nedošlo k podráždění. Veškerá tekutina by se měla vpít do ubrousků. Na podstavec dejte výtisk, můžete přidat ventilátor, a uzavřete nádobu.

Další možností, jak urychlit vypařování a zajistit rovnoměrné vyhlazení, je zahřátí nádoby s acetonem. Ale protože aceton velmi reaguje na teplo a mohlo by lehce dojít ke vzplanutí. Je potřeba myslet na bezpečnost – zahřívejte zlehka a nikdy nedávejte zdroj tepla do nádoby. K zahřívání použijte třeba zlehka nahřátou kovovou podložku. Ale nikdy by neměla být přímo horká. Pozor! Pokud se rozhodnete zahřívat box, nenechávejte víko úplně utěsněné. Pokud si nejste jistý postupem, nechte si poradit od zkušenější tiskaře, anebo pro jistotu tento krok vynechte.

A teď už nastal čas na známé přísloví – trpělivost růže přináší (v našem případě to budou krásně vyhlazené výtisky). Nyní musíte nechat aceton, aby odvedl svojí práci a začal rozpouštět povrch výtisku. Obvyklý čas vyhlazení může trvat od cca půl hodiny do několika hodin. To, jak dlouho budete čekat, je v závislosti na několika aspektech:

 • velikost výtisku
 • velikost nádoby
 • okolní teplota
 • na utěsnění boxu

Proces vyhlazení je potřeba sledovat během celého průběhu. Za prvé z bezpečnostního hlediska, za druhé abyste včas odhadli, kdy je potřeba výtisk vyndat. Pokud ho necháte v obklopení výparů z acetonu příliš dlouho, může dojít k nenávratnému poškození výtisku.

Pokud se vám zdá, že už je výtisk dostatečně vyhlazený, zkontrolujte, že máte místnost správně odvětrávanou, odklopte víko od boxu a výtisk opatrně vyjměte ven. Dejte si pozor, aby nedošlo ke kontaktu nasáklých ubrousků acetonem s výtiskem ani s pokožkou. Výtisk vyndejte pomocí podstavce, abyste se ho nemuseli dotýkat, protože by na něm mohly zůstat obtisky, nebo by mohlo dojít k jinému poškození. Ted je potřeba nechat výtisk vyschnout, aby došlo k odpaření acetonu.

Časový interval vyschnutí je opět různý. Může se jednat o několik hodin i o několik dní. Vzhledem k tomu, že aceton má silný zápach, může se tento jeho typický odér nějakou dobu držet i na výtisku. Ale nebojte, dřív nebo později se vyvětrá.

Na závěr je potřeba připomenout, že práce s acetonem může být nebezpečná a vždy je potřeba myslet na dodržení bezpečnostních pravidel. Pokud si s čímkoliv nejste jistý, radši to zkonzultujte se zkušeným tiskařem.

Výtisky vyhlazené acetonem bývají krásně hladké a lesklé. Nenechte se odradit prvními nezdary, občas je potřeba zkoušet a zkoušet, než vyladíte ten správný postup.