Jak na lepení dílů z 3D tiskárny? Obecné pravidlo je zbroušení lepených ploch hrubším brusným papírem (ideálně na pevném podkladu - kostce), nebo brusnou houbičkou. Pokud vznikne větší spára, lze ji zatmelit i samotným vteřinovým lepidlem. Jako plnivo lze použít například nabroušený zdrojový materiál (nebo rozpuštěný v chemikálii). Standartně ale doporučujeme použití tmelu či plniče.

Lepení PLA

PLA lze lepit běžným vteřinovým lepidlem. Doporučujeme plochy nejdříve zbrousit brusným papírem, či houbičkou. K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla použijeme aktivátor. Větší spáry zaplníme zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení PLA lze využít leptání. K naleptání PLA použijeme tetrahydrofuran, nebo dimetalalkohol. Nicméně látky nelze použít k vyhlazení dílu jako je tomu u kombinace ABS/ASA a aceton (ABS juice).

Lepení PET-G / PET

PET/G lze lepit běžným vteřinovým lepidlem, stejně jako PLA. Doporučujeme plochy nejdříve zbrousit brusným papírem, či houbičkou. K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla použijeme aktivátor. Větší spáry zaplníme zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení PET-G lze využít leptání. K naleptání PET-G použijeme tetrahydrofuran, nebo dimetalalkohol. Nicméně látky nelze použít k vyhlazení dílu jako je tomu u kombinace ABS/ASA a aceton.

Lepení ABS / ASA

ABS a ASA lze lepit běžným vteřinovým lepidlem, stejně jako PLA. Doporučujeme plochy nejdříve zbrousit brusným papírem, či houbičkou. Brousí se lépe, než PLA, protože při broušení nedochází k tavení materiálu. Je tedy vhodnější pro strojové broušení na pásu. K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla použijeme aktivátor. Větší spáry zaplníme zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení ABS a ASA materiálů lze využít aceton, který je běžně k dostání v hobbymarketech. Rozpuštěním materiálu v acetonu získáme tzv. juice, kteý lze využít i pro zatmelení menších spár.

Lepení polykarbonátu (PC)

PC lze lepit běžným vteřinovým lepidlem, stejně jako ostatní materiály. Doporučujeme plochy nejdříve zbrousit brusným papírem, či houbičkou. Brousí se lépe, než ostatní materiály, protože při broušení nedochází k tavení materiálu a polykarbonát je relativně tvrdý. K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla použijeme aktivátor. Větší spáry zaplníme zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení PC lze využít leptání. K naleptání PC použijeme dimetalalkohol.

Lepení CPE

CPE můžeme lepit:

  • vteřinovým lepidlem

Lepení flexibilních materiálů TPU/TPE

Flexibilní materiály jsou na lepení složitější. Doporučujeme použít vteřinové lepidlo na gumu.

Lepení nylonu

Lze lepit speciálními lepidly, většinou za použití aktivátoru. Například Loctite.

Lepení PP

Lze lepit speciálními lepidly, většinou za použití aktivátoru.