} });

Proč slepovat různé díly 3D výtisků?

Ten hlavní důvod je jasný - některé modely z 3D tiskárny jsou příliš velké na to, abyste je mohli vytisknout v jednom kuse. Mezi další důvody patří to, že chcete zkompletovat výtisky z různých typů filamentů, z různě barevných filamentů, anebo by vytisknutí modelu v kuse bylo příliš komplikované. Ať máte jakýkoliv důvod, proč máte více dílů, které byste chtěli dát dohromady, nastává ten správný čas na slepování

Jak na lepení dílů z 3D tiskárny?

Při správném postupu a výběru typu lepidla, můžete docílit u slepovaných dílů 3D výtisků téměř neviditelných spojů.

Obecné pravidlo zní, že než se pustíte do slepování dílů, je nutné zbrousit lepené plochy, a to pomocí hrubšího brusného papíru (ideálně na pevném podkladu - kostce), nebo brusnou houbičkou. Pokud vznikne větší spára, lze ji zatmelit i samotným vteřinovým lepidlem. Jako plnivo lze použít například nabroušený zdrojový materiál (nebo rozpuštěný v chemikálii). Standartně ale doporučujeme použití tmelu či plniče.

Slepování podle typu lepidla

Kyanoakrylátové lepidlo neboli vteřinové lepidlo

Ve většině případů bude kyanoakrylátové lepidlo neboli vteřinové lepidlo tou první a správnou volbou. Jeho výhody jsou zřejmé – jednoduše se používá, extrémně rychle se vytvrzuje, vytvoří tenký spoj a pevně drží. Už z názvu asi tušíte, že vytvrzování se odehrává během chvilky, což by mohl být i kámen úrazu. Proto se před tím, než začnete s lepením, ujistěte, že máte vše připravené - zbroušené a čisté hrany modelu a hlavně rozmyšlené, co s čím chcete slepovat.

Buďte opatrný při kontaktu lepidla s pokožkou, ideálně použijte při manipulaci s lepidlem ochranné rukavice, protože lepidlo bez problému slepí i pokožku. Doporučujeme ochránit i pracovní plochu. A při používání lepidla větrat. A to, že se nesmí lepidlo dostat do rukou dětí, je samozřejmost.

Vteřinové lepidlo můžete použít na většinu typů filamentu a výsledek bude skvělý. Ale přesto existuje filament, který si se vteřinovým lepidlem moc nerozumí. Řeč je o flexibilních materiálech jako je TPU/TPE. V částech, kde se filament ohýbá, by vteřinové lepidlo správně nedrželo a díly by se mohly od sebe rozlomit.

Nevýhodou vteřinového lepidla je, že jeho pevnost se snižuje v mrazu i ve vysokých teplotách, takže se příliš nehodí na modely, které by měly být vystaveny těmto teplotám. Vteřinové lepidlo můžete využít kromě k lepení i k zatmelení drobných nedostatků na modelu. 

Postup: hrany nejdříve zbruste do hladka, poté můžete model i očistit alkoholem a nechat uschnout (měli byste docílit celistvého hladké a čistého povrchu, který není mastný). Na takto upravené hrany naneste trochu lepidla a několik vteřin přidržte díly k sobě. Poté model zafixujte (například gumičkami) a nechte ještě úplně vytvrdnout. Vteřinové lepidlo můžete i brousit a začistit tak spoj. Ale pozor - po vytvrdnutí je opravdu velmi tvrdé, takže to nemusí jít tak snadno. 

Vhodné pro filamenty: PLA, ABS, ASA, PET-G, PC, CPE

Aceton

Slepování vytisknutých dílů pomocí acetonu je další variantou, která má své výhody i nevýhody. Využít to můžete pro všechny typy filamentů, které jsou v acetonu rozpustný. Princip slepování touto metodou tkví v tom, že aceton slepovaný povrch vyleptá a po vytvrzení vytvoří pevný a téměř neviditelný spoj.

Nevýhodou je, že vzhledem k tomu, že slepování pomocí acetonu funguje na principu poleptání materiálu, nemůžete ho využít jako tmel k zarovnání spár a jiných nedokonalostí u výtisku.  

Důležité je, přesně napasovat k sobě strany, které se budou slepovat. Nepoužívejte příliš mnoho acetonu, mohlo by dojít k tomu, že by se vyleptala příliš velká část modelu na slepované straně nebo i v okolí, a poškodil by se výtisk (myslete na to hlavně, pokud slepujete tenké díly).

Během vytvrzování dochází k vypařování acetonu. Aceton je hořlavá látka, takže je potřeba s ní zacházet opatrně a dodržovat všechny bezpečnostní pravidla – prostor musí být dobře odvětrávaný, v dosahu nesmí být otevřený oheň ani jiskry a rozpálené povrchy. Aceton nepatří do rukou dětem.

V modelářských kruzích se ke slepování používá takzvaný ABS cement. Jedná se o lepidlo na bázi acetonu a platí pro něj stejná pravidla, jako jsme si řekli k acetonu.

Postup: Opět nejdříve očistěte a vyhlaďte plochy, které chcete slepovat, a poté na ně naneste tenkou vrstvu acetonu (provést to můžete například pomocí hadříku nebo houbičky). Slepované díly k sobě pevně přitiskněte a zafixujte to tak. Použít můžete gumičky, kleště nebo svorky. Model nechte dobře vytvrdit. Tip na malý svěrák, který si můžete vytisknout na 3D tiskárně sami, najdete tady.

Vhodné pro filamenty: ABS, ASA, HIPS

Epoxid neboli dvousložkové lepidlo

O Epoxidu už jste možná slyšeli ve spojitosti s post-procesingem, protože se často využívá k dodatečnému vyhlazení výtisků. Rozepsali jsme se o tom v článku Tipy na povrchovou úpravu výtisků z PET-G filamentu.

Ale v případě dvousložkových lepidel můžete epoxid směle využít i k slepení více kusů výtisků. Už z názvu je jasné, že se jedná o materiál, který se skládá ze dvou složek – pryskyřice a tvrdidla. Tyto dvě složky je nutné před použitím smíchat. Množství, které si připravíte, bude v závislosti na velikosti slepovaných ploch. Poměr smíchaných složek je vždy uvedený na konkrétním lepidle. Tento poměr doporučujeme dodržovat.

Epoxid se bude hodit na většinu filamentů, ale nebude ideální pro flexibilní materiály, protože při vysychání zatvrdne. Vytvrzování může trvat od pár minut až po několik hodin. Je to hodně v závislosti na vybraném typu a značce lepidla. Výhodou lepidel, které tvrdnou dlouho, je, že máte delší čas na aranžování slepovaných výtisků. Po vytvrdnutí můžete epoxid dál upravovat (brousit nebo i barvit).

Postup: slepované plochy očistěte, nemusíte je příliš brousit do hladka, protože epoxidové lepidlo dobře funguje i jako tmel a nedokonalosti krásně zarovná. Epoxidové lepidlo můžete nanášet i ve větších vrstvách. Poté počkejte, až model úplně vytvrdne.

Vhodné pro filamenty: všechny filamenty kromě flexibilních materiálů

PU (polyuretanová) a silikonová lepidla 

Další možností je využití polyuretanového nebo silikonového lepidla, které zajistí pevné spojení dílů. Jeho výhoda je, že se s ním jednoduše pracuje a hodí se na téměř všechny filamenty.

Nevýhodou je, že se musí na díl aplikovat poměrně velká vrstva, aby došlo ke správnému slepení. A to ovlivní finální vzhled výtisků.

Vyhněte se kontaktu lepidla s pokožkou. Na trhu je poměrně velký výběr silikonových a PU lepidel. Je tedy nutné vyzkoušet, který zrovna bude ideální pro vaše potřeby.

Postup: očistěte a vyhlaďte slepované díly, naneste dostatečnou vrstvu lepidla, zafixujte díly k sobě a nechte vytvrdnout. Doba vytvrdnutí je závislá na tom, jaký použijete typ a značku lepidla.

Vhodné pro filamenty: téměř všechny filamenty

Tavná pistole

Slepování pomocí tavné pistole je poměrně jednoduché a lepidlo zasychá během pár vteřin, takže ani není nutné zafixovávat slepované díly k sobě.

Špatnou zprávou je, že bude potřeba ke slepení nanést na díly větší množství lepidla, což nemusí být estetické. Ale i to se dá aspoň částečně vyřešit, pokud slepujete model z PLA materiálu. Do tavné pistole je možné použít tyčinkami z PLA filamentu vytištěné na 3D tiskárně. Díky tomu můžete zcela sladit barvu filamentu slepovaného dílu a filamentu použitého do tavné pistole.  

Buďte opatrný při nanášení lepidla, tavná pistole se při aplikace hodně rozehřeje a může dojít k popálení.

Postup: slepované díly očistěte a vyhlaďte, pomocí rozehřáté tavné pistole naneste dostatečné množství lepidla a přitiskněte díly k sobě. Vyčkejte několik vteřin.

Vhodné pro filamenty: PLA, ABS, PET-G

3D pero

Pokud máte doma 3D pero, můžete ho zkusit využít ke slepování jednotlivých dílů k sobě.

Základní pravidlo zní: jako náplň do 3D pera použijte stejný materiál, ze kterého je vyrobený i slepovaný model. A samozřejmě bude ideální, pokud použijete i stejnou barvu filamentu.

Nevýhoda tohoto způsobu slepování je, že spoje nebudou příliš pevné, takže to nebude ideální volba pro namáhané a funkční modely.

Postup: očistěte a vyhlaďte slepované díly, pomocí 3D pera nanášejte filament a slepujte k sobě. Nechte vytvrdnout.

Vhodné pro filamenty: všechny filamenty v případě, že použijete stejný filament pro slepování a model.

Slepování podle typu filamentu

Typ filamentu

Typ lepidla

Další informace

PLA filament

běžné vteřinové lepidlo

K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla můžete použít aktivátor. Větší spáry zaplňte zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení PLA lze využít leptání. K naleptání PLA použijeme tetrahydrofuran, nebo dimetalalkohol. Nicméně látky nelze použít k vyhlazení dílu jako je tomu u kombinace ABS/ASA a aceton (ABS juice).

PET-G / PET

běžné vteřinové lepidlo

K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla můžete použít aktivátor. Větší spáry zaplňte zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

K lepení PET-G lze využít leptání. K naleptání PET-G použijeme tetrahydrofuran, nebo dimetalalkohol. Nicméně látky nelze použít k vyhlazení dílu jako je tomu u kombinace ABS/ASA a aceton.

ABS / ASA

běžné vteřinové lepidlo

K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla můžete použít aktivátor. Větší spáry zaplňte zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

ABS se brousí lépe než PLA, protože při broušení nedochází k tavení materiálu. Je tedy vhodnější pro strojové broušení na pásu.

K lepení ABS a ASA materiálů lze využít aceton, který je běžně k dostání v hobbymarketech. Rozpuštěním materiálu v acetonu získáme tzv. juice, který lze využít i pro zatmelení menších spár.

Polykarbonátu (PC)

běžné vteřinové lepidlo

K rychlejšímu vytvrdnutí lepidla můžete použít aktivátor. Větší spáry zaplňte zbytky filamentu, nebo plnivem pro vteřinová lepidla.

Brousí se lépe než ostatní materiály, protože při broušení nedochází k tavení materiálu a polykarbonát je relativně tvrdý. 

CPE

běžné vteřinové lepidlo

TPU/TPE - flexibilní materiály

vteřinové lepidlo na gumu Flexibilní materiály jsou na lepení složitější.

Nylon

speciální lepidla  K lepení je většinou potřeba použití aktivátoru (například Loctite).

PP

speciální lepidla  K lepení je většinou potřeba použití aktivátoru (například Loctite).