} });

Jak správně vybrat krokový motor

Možná ani netušíte, kde všude se během každodenních rutinních činnostech využívají krokové motory. Krokové motory se díky své univerzálnosti staly hlavní součástkou přístrojů, které využíváme v soukromém i profesním životě. Najdete je například v klasických tiskárnách i 3D tiskárnách, v automobilech, v lékařských skenerech nebo třeba v herních automatech.

Svoje uplatnění najdou hlavně tam, kde je žádoucí přesné řízení polohy při nízkých a středních rychlostech. Oblíbený jsou hlavně pro svou poměrně nízkou pořizovací cenou (a to díky jednodušší konstrukci i výrobě) a nevyžadují ani náročnou péči, což jde ruku v ruce s nízkými náklady na servis.

Norma NEMA zajišťuje, že motory ve stejné konkrétní velikosti mají mít stejné průměry montážních otvorů, stejnou rozteč mezi těmito montážními otvory, stejnou velikost středícího nálitku hřídele, stejný průměr a délku hřídele. Dodavatelé se těmito vlastnostmi řídí, díky čemuž je výběr mezi různými značkami motorů jednodušší. Ale přesto je možné, že se motory můžou trochu lišit v mechanických vlastnostech a specifikacích, ale fyzickými údaji by měly sedět ke konkrétní NEMA velikosti. 

Dost bylo teorie, teď trochu k praktičtější problematice týkající se krokových motorů - výběru správného krokového motoru. 

Pokud se chystáte vybrat krokový motor, ale nevíte, který by byl pro váš účel ten nejlepší, zaměřte se na tyto údaje: 

  • norma NEMA
  • úhel kroku 
  • přídržný moment

Norma NEMA 

Mezi nejběžnější krokové motory patří motory ve velikostech: NEMA 14, 17, 23, 24 a 34. Číselné označení znamená velikost příruby motoru. Číslo je udávané v jednotkách Palec. Například motor NEMA 14 znamená, že je ve velikosti 1,4 " (palců) = cca 36 mm (1 palec = 25,4 mm).

Pokud byste si vybrali špatný typ krokového motoru, mohly by vás čekat komplikace. V případě výběru motoru, který nebude stačit požadavkům přístroje, může docházet k přehřátí, nedostatečnému zrychlování i zpomalování a všeobecně ke špatnému výkonu. Dalšími indikátory, že jste nevybrali správně, je ztráta pulsů nebo chybné polohování.

Pokud si naopak vyberete motor, který je až příliš výkonný, než je potřeba, chod motoru může být hlučnější a celkově jeho provozování bude finančně náročnější.

Níže najdete tabulku, kde jsou sepsané přehledně rozměry příruby ke konkrétní NEMA velikosti včetně orientačního rozsahu sil motorů. 

velikost krokového motoru NEMA 14   NEMA 17   NEMA 23 NEMA 24   NEMA 34
hrana příruby 35,3 mm 42,3 mm 56,4 mm 60,0 mm 86,0 mm  
statický moment  až 0.2 Nm 0.2 - 0.8 Nm  0.8 - 2.5 Nm 2.5 - 4.5 Nm 4.5 - 12.0 Nm

Úhel kroku

Krokový motor, jak už podle názvu asi tušíte, funguje na principu pohybu v krocích. Jde o pootočení rotoru o určitý úhel mezi stabilními polohami. Nejběžnější velikost kroku u krokových motorů je 1,8°, kdy 1. otáčka má 200 kroků, takže jeden krok je pootočením o 1,8 stupně. Další oblíbené motory, které se řadí mezi ty jemnější, jsou ve velikosti 0,9°. Pokud budeme brát v potaz, že jsou stejné výchozí podmínky - bude mít 0,9° motor dvakrát vetší přesnost kroku než motor s 1,8°.

1,8° = 360 / 1,8 = 200 kroků na otáčku 

0,9° = 360 / 0,9 = 400 kroků na otáčku

0,45° = 360 / 0,45 = 800 kroků na otáčku

Přídržný moment

Další údaj, který je pro výběr správného krokového motoru zásadní, je přídržný moment. Jeho hodnota je udávaná v jednotce Newton/centimetr. Přídržný moment určuje maximální externí krouticí moment, který je vyvíjený na motor ve statické poloze bez otáčení, když je napájen. Dalším údajem je moment zvratu, jedná se o okamžik, kdy se začně motor otáčet a udává mezní hodnotu momentu při stabilním a konstantním chodu motoru bez ztráty kroku.