} });

Během poslední doby se 3D modelování rozšířilo mezi širokou veřejnost. Je stále větší zájem o pochopení a naučení 3D modelování. Už dávno to není jen odvětví konstruktérů a projektantů, i když pořád představují tu největší část odborníků. Může za to především dnes poměrně snadná dostupnost 3D tiskáren, kterou může mít doma takřka každý. Ovšem do tiskárny potřebujete 3D model. Rozšiřující se oblibu 3D tisku dokazují miliony 3D modelů dostupných zdarma na desítkách úložišť.

Pro 3D modelování se používají speciální programy, které umožňují designérům vytvářet realistické počítačové modely různých dílů a sestav. To probíhá na základě složitého matematického a fyzikálního přepočítávání, které vytváří trojrozměrné prezentace tvarů a povrchů modelů. Výsledné modely pak mohou být tištěny právě na 3D tiskárně, nazvat je můžeme 3D prototypem.

3D modely slouží k testování a prototypování

Modely se využívají k prototypování, protože na nich můžeme otestovat velké množství různě složitých simulací, často už na úrovni softwaru pro 3D modelování.  Případně pak po vytištění prototypu. Lze tak odhalit velké množství chyb a jiných nedostatků produktu, a to ještě před vytvořením prvního plnohodnotného fyzického modelu. Právě díky prototypování je možné testovat mnohem rychleji a levněji – říká se tomu takzvaný rapid prototyping.

Chcete předběhnout konkurenci a zhmotnit vaše vize v první hmatatelný prototyp, který můžete testovat? Díky nám můžete získat svůj plně funkční 3D prototyp snadněji a rychleji než kdy předtím. Využijte toho.

CAD software a jeho obrovská výhoda

Nezáleží na tom, jestli jde o geometrické modelování linií a tvarů, povrchové, spíše estetické modelování, nebo o vytváření skulptur. Software pro 3D modelování, takzvané CAD programy totiž přinesly jednu úžasnou věc, která vám proces tvorby značně usnadní – parametrizovatelnost. Jednoduše se tak v každé fázi procesu, během každé jedné úpravy parametry uloží a kdykoli je možné je lehce editovat, navracet do původních hodnot a podobně. Stejně jako zpětně rekonstruovat. Umožňuje to provádět opravdu rychlé změny, aniž byste museli začínat znovu.

CAD software pro 3D modelování

Na druhou stranu, každý typ modelovacího CAD softwaru má své výhody, ale i nevýhody. Je proto dobré umět správně zvolit nástroj pro modelaci, a to podle typu připravovaného návrhu. Například složité soustavy si pak často vyžadují propojení například geometrického i povrchového modelování. Různých programů určených pro 3D modelování je celá řada, vybrali jsme pro vás několik nejoblíbenějších, které určitě stojí za vyzkoušení. Je to především Solidworks, Rhino, AutoCAD, Inventor nebo Fusion 360.

Hledáte 3D program zdarma? Prohlédněte si ty nejlepší 3D programy, za které nic neplatíte, přinášíme vám 8 nejlepších.

Parametrické geometrické modelování

Parametrické modelování vytváří 3D modely specifickým postupem. Někdy se může blížit výrobě skutečných součástí, kdy je dodržen logický pracovní proces, který by byl využit v případě výroby skutečného fyzického modelu. Využívají se tak například podobné úkony, jako je třeba vrtání, řezání závitů a další. Vymodelované objekty pak mohou stát volně, ale také mohou být součástí složitých konstrukčních řešení – například motoru.

Právě modelování sestav je důležité v mnoha oblastech. Po sestavení jednotlivých volně stojících částí dohromady v sestavu, dochází k vytvoření komplexního modelu, který lze zkoumat po více stránkách. Například pohyblivé spojovací prvky v podobě ložisek lze důkladně analyzovat po mechanické stránce a optimalizovat model s ohledem na mechanický výkon konečného řešení.

  • Solidworks představuje jeden z nejoblíbenějších CAD softwarů pro modelování součástí a sestav. Umožňuje také složité simulace. (typ souboru: .sldprt)
  • AutoCAD je další nástroj pro vytváření 3D prototypů, umožňuje vytvářet 2D i 3D modely a využívá se zejména v průmyslu. (typ souboru: .dwt .dwg)
  • Inventor je velmi podobný Solidworksu, umožňuje 3D modelace, stejně jako různé simulace a podobně. (typ souboru: .ipt .iam .idw)

Povrchové modelování

Jak už napovídá sám typ modelování, půjde především o vytváření povrchů a celkově spíše o estetickou stránku produktu. Povrchové modelování je často jednodušší než geometrické modelování, ale také zpravidla méně přesné. Povrchové modelování 3D prototypů vytváří pouze jakýsi plášť bez pevného vnitřku, který se pak ale vyplní, pokud má model dostatek propojených uzavřených součástí. Model může být použit bez problému pro 3D tisk. Nevýhodou je, že se u povrchového modelování hůře provádí změny a navrací k předchozím úpravám.

  • Rhino umožňuje víceúčelové volné modelování povrchů, stejně jak organických tvarů. (typ souboru: .3dm)

Organické modelování (sculpting)

Organické modelování volných tvarů je opět úplně jiný systém a postup práce. Organické modelování slouží pro vytvoření složitějších tvarů bez jasné geometrie, kupříkladu modeluje postavy, zvířata, rostliny, skalní útvary a jiné, především přírodní tvary. Nejčastěji se používají programy, jako je na Pixologic ZBrush nebo Autodesk's Mudbox, které byly právě pro organické 3D modelování vytvořeny, inspirovaly se klasickým sochařstvím.

Vytváření 3D modelů v těchto programech totiž velmi připomíná postup klasického sochaře. Začít můžete od hrubého tvaru, který postupně pomocí různých nástrojů ořezáváte, vysekáváte, vyhlazujete a podobně. Ideální jsou k tomu především grafické tablety a dotykové monitory. Právě pomocí těchto nástrojů nakonec 3D sochaři vytvoří organické 3D modely, které se například rozpohybují na filmovém plátnu.

  • Fusion 360 si oblíbili především návrháři. Je opět podobný nejoblíbenějšímu Solidworksu, ovšem umožňuje komfortně i organické modelování. Velkou výhodou je, že pro studenty a startupy je licence zdarma.