} });

Jak používat HARZ Labs UV resin pro odlévání

Doporučení postupu pro vypálení Dental Cast Cherry resinu

Tisk a příprava modelu

Při vytváření modelu určeného pro tisk byste se měli řídit těmito doporučeními:

  • Minimální tloušťka stěny modelu musí být alespoň 500 mikronů
  • Tloušťka podpěr musí být alespoň 800 mikronů
  • Kontaktní bod podpory musí být alespoň 500 mikronů
  • Rychlost zvedání / spouštění plošiny nesmí překročit 50 mm/min
  • Při umisťování podpěr je nutné, aby byl model stabilní a neměl možnost kývat a odchýlit se během 3D tisku.
  • Cementová mezera pro dočasné korunky by měla být nastavena na 80-100 mikronů.

Následné zpracování

  • Po tisku je třeba modely umýt isopropyl-alkoholem nebo ethylalkoholem. Pro důkladnější mytí dílů doporučujeme použít ultrazvukovou lázeň a v případě práce se složitým tvarovým modelem je umýt syntetickým kartáčem.
  • Po umytí doporučujeme vyfouknout části složitého tvaru stlačeným vzduchem.
  • Zahřejte a vytvrďte produkt v souladu s doporučeními uvedenými v tabulce níže.
  • Model je nutné zalít nejpozději 4 hodiny po tisku, jinak by se součást mohla výrazně zdeformovat.
Materiál Omývání (IPA) Zahřátí Vytvrzování
 Dental Cast  2 х 3min  80°С @30min  10min @405nm (200W)

*Doporučené postupy pro další HARZ Labs materiály naleznete zde    

Vypálení

Ke spálení pryskyřice je nutné použít dentální formovací hmoty vhodné pro cyklus šokového vypalování, jako je Bellavest Bego SH. Vypalovací cyklus by měl být zvolen dle doporučení výrobce formovací hmoty, ale pamatujte, že pryskyřice se vypaluje při teplotě 950 stupňů po dobu 50 minut, což bude pro úspěčné odstranění všech zbytků resinu nezbytné.