} });

Hliníkový konzolový regál

Úvod

Sharplayers, lídr v inovaci konstrukčních systémů, představuje svůj nejnovější produkt: modulární konzolový regál. Tento regál, využívající hliníkové profily s T-drážkou, je ideální pro průmyslové aplikace díky své adaptabilitě a robustnosti.

Detailní popis projektu

Modulární regál od Sharplayers je navržen s důrazem na flexibilitu a škálovatelnost. Jeho základem jsou hliníkové profily, které umožňují rychlé a jednoduché přidávání nebo odebírání prvků, poliček atd. Regál je celkem 6 metrů dlouhý, rozdělený do 5 segmentů, každý s 11 policemi a maximální hloubkou 0,6 m a výškou 3 m. Celková nosnost regálu je 1000 kg, přičemž nosnost jednoho segmentu je 200 kg.

Materiály a komponenty

Profil 30x60: Tento menší hliníkový profil je používán pro lehké a středně těžké konstrukční účely, což umožňuje flexibilitu v designu bez kompromisu v pevnosti.

Profil 60x60: Větší hliníkový profil používaný pro hlavní nosné struktury, poskytující vysokou pevnost a stabilitu celé konstrukce.

Úhelníky k profilům: Speciálně navržené úhelníky, které zajišťují pevné spojení a podporu pro profil 30x60, zvyšující celkovou strukturální integritu.

Šrouby DIN 912: Tyto šrouby jsou klíčové pro pevné spojení komponent, díky své vysoké odolnosti a trvanlivosti.

Podložky DIN 125A: Zajišťují rovnoměrné rozložení tlaku šroubů na spojené povrchy, čímž přispívají k celkové odolnosti a pevnosti spojů.

Matice do T-drážky: Umožňují snadné a variabilní připevnění různých komponent v rámci T-drážek hliníkových profilů.

Šestihranné matice: Používané pro zajištění maximální pevnosti spojení, kde jsou vyžadovány vysoké nároky na mechanickou odolnost.

Sharpsystém: Tyto speciálně navržené šrouby spolu se závity a dírami zajišťují pevné a trvalé spojení mezi jednotlivými hliníkovými profily.

Proces designu a výroby

Náčrt regálu: Projekt začíná koncepčním náčrtem, který slouží jako základní vodítko pro další designové a konstrukční rozhodnutí.

Volba profilů a spojovacích komponent: Pečlivý výběr hliníkových profilů a spojovacích komponent zajišťuje, že regál bude splňovat specifikované požadavky na nosnost a stabilitu.

Návrh ve Fusion 360: Detailní 3D model regálu je vytvořen v CAD programu Fusion 360, což umožňuje precizní plánování a optimalizaci každého aspektu konstrukce.

Sestavení jednoho segmentu pro test všech komponent: První segment regálu je sestaven, aby se ověřila správnost všech designových a konstrukčních prvků, a testovala se funkčnost spojů a stabilita.

Výroba všech segmentů: Po úspěšném testování prvního segmentu se přistoupí k hromadné výrobě jednotlivých segmentů regálu.

Montáž uchycovacích komponent do zdi: Před montáží segmentů se do zdi pevně uchytí všechny potřebné držáky a upevňovací komponenty.

Připevnění všech segmentů: Jednotlivé segmenty jsou montovány k uchyceným komponentům, čímž vzniká celková struktura regálu.

Kalibrace rovinnosti: Po sestavení celého regálu následuje jeho pečlivá kalibrace, aby byla zajištěna perfektní rovinnost a stabilita všech částí.

Upevnění pily: Na regál je následně upevněna pila, což je specifická požadovaná funkcionalita tohoto regálu v našem případě.

Kalibrace vzdáleností: Závěrečným krokem je přesné nastavení vzdáleností mezi segmenty a kalibrace celkového uspořádání, aby regál plnil všechny požadavky na přesnost a funkčnost.

Výzvy a řešení

Jednou z největších výzev při instalaci modulárního regálu byla nerovnost podlahy a zdi, do které byl regál kotven. Tato nerovnost mohla způsobit, že regál nebude stabilní nebo rovný, což by mohlo vést k narušení jeho strukturální integrity a bezpečnosti.

Řešením této problematiky bylo použití nastavitelných strojních noh, závitových tyčí a nastavitelných matic, které umožnily přesné vyrovnání a upevnění regálu i na nerovném povrchu. Závitové tyče byly instalovány v místech, kde bylo třeba regál přizpůsobit k povrchu zdi a podlahy, a pomocí matic bylo možné detailně upravit a zafixovat polohu regálu tak, aby byl zajištěn jeho správný a bezpečný stav. Navíc, pro zajištění, že nic z regálu nemůže sklouznout, byly využity speciální 3D tištěné koncovky. Tyto koncovky byly navrženy tak, aby zabezpečily pevné uchycení materiálů a zabraňovaly jejich pohybu, což dodatečně zvýšilo celkovou bezpečnost a funkčnost regálového systému. Tato metoda poskytla nejen potřebnou flexibilitu při montáži, ale také zvýšila celkovou strukturální stabilitu regálu.

 

Závěr

Projekt modulárního konzolového regálu od společnosti Sharplayers je dokonalým příkladem toho, jak inovace a technologický pokrok mohou přinést řešení pro komplexní výzvy v průmyslových aplikacích. Díky pečlivě navržené konstrukci z hliníkových profilů s T-drážkou a důmyslnému výběru spojovacích komponent, tento regál nabízí nejen výjimečnou pevnost a stabilitu, ale také neuvěřitelnou flexibilitu a škálovatelnost. Jeho schopnost adaptace na měnící se potřeby a prostředí je zásadní pro efektivní skladování a operace.

 

Při konfrontaci s výzvami, jako je nerovnost podlahy a zdi, předvedl tým Sharplayers svou schopnost inovovat v praxi. Použitím závitových tyčí a nastavitelných matic se podařilo dosáhnout precizního vyrovnání a pevného uchycení regálu, zatímco 3D tištěné koncovky přispěly k bezpečnému a stabilnímu uchycení ukládaných materiálů, čímž byla zajištěna jak jejich bezpečnost, tak celková funkčnost regálového systému.

 

Tento projekt také ukazuje, jak Sharplayers neustále hledá cesty, jak své produkty nejen vylepšovat, ale také je přizpůsobovat specifickým potřebám a požadavkům svých a svých klientů. Výsledkem je regálový systém, který je nejen robustní a odolný, ale také esteticky příjemný a snadno integrovatelný do různých pracovních prostředí. To vše zdůrazňuje závazek Sharplayers k poskytování vysoce kvalitních, inovativních a adaptabilních řešení, které překračují očekávání a standardy průmyslového skladování.