/článek v přípravě/

Výše uvedená tabulka odkazuje na obecné charakteristiky chemické odolnosti uvedeného materiálu. 

PP Většina chemikálií (kromě acetonu a fluorovaných/chlorovaných chemikálií)
PET(g) / CPE(+) Alkoholy (EtOH, IPA), voda, kyseliny a zásady
Nylon IPA, rozpouštědla (aceton, glycerol)
ABS Voda, některé kyseliny a zásady, alkoholy
TPU Voda (soli), glykol a paliva
PC Voda a alkoholy
PLA / Tough PLA Voda
PVDF

Rozpouštědla (chlorovaná, alifatická, aromatická), silné kyseliny, slabé zásady, halogeny, silné oxidační činidlo

Chemikálie PLA PET-G ABS ASA Nylon CPE PC Ultem Peek PP
1 1 4 5 4 7 5 4 2 2
4 4 5 6 7 6 7 8 5 4